Actualitat

La discapacitat: una qüestió de temps(s)

La discapacitat és una realitat multidimensional que han abordat diferents disciplines. És habitual pensar-la com un objecte d’intervenció mèdica —què podem fer per a “retornar” aquest cos a la normalitat en la mesura que sigui possible?—, psicològica —què podem fer perquè els qui han adquirit una discapacitat “s’ajustin” a la seva nova situació?—, educativa —què fem amb els qui no segueixen el “ritme” de la classe?— o del treball social i els serveis socials —què podem fer per a sostenir les vides de les persones amb discapacitat quan tornin a la seva casa després de passar per l’hospital?—

Font: Revista Sobre Ruedas nº 114

Alina RibesLa discapacitat: una qüestió de temps(s)