Actualitat

La Intel·ligència Artificial i la seva implicació en el sector de l’ocupació de les persones amb discapacitat

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) advoca per la integració ètica i responsable de la Intel·ligència Artificial en l’àmbit de l’ocupació de les persones amb discapacitat, per a protegir els seus drets i accés al treball.

En un acte virtual per a presentar l’obra “Per una governança inclusiva de la intel·ligència artificial en les empreses i organitzacions per a un millor i major ocupació de les persones amb discapacitat”, Gregorio Saravia, delegat de Drets Humans i per a la Convenció del CERMI estatal, va destacar la qualitat de l’estudi que analitza els beneficis i riscos de la IA en el sector laboral de la discapacitat.

Durant l’esdeveniment, diversos ponents van abordar aspectes relacionats amb el tema:

  • Aicha Belassir Khayati, directora general d’Economia Social i Responsabilitat Social de les Empreses del Ministeri de Treball i Economia Social, va parlar sobre l’Estratègia Espanyola de l’Economia Social 2023-2027 i algunes de les seves mesures, com la reserva de contractes i les clàusules socials per a fomentar l’ocupació de les persones amb discapacitat.
  • Pilar Villarino, directora executiva del CERMI Estatal, va explicar que el CERMI ha elaborat una metodologia destinada a auditar els algorismes des de la perspectiva dels Drets Humans, especialment en els algorismes que tenen important impacte social com els que s’apliquen en l’ocupació.
  • Josefa Torres, directora gerent de FEACEM, va assenyalar la capacitat de la IA per a crear entorns laborals accessibles, proporcionar assistència i facilitar la comunicació. I va insistir en la importància que la IA es desenvolupi i s’apliqui èticament.
  • I, finalment, Francisco Bariffi, investigador postdoctoral de la Universitat Carles III de Madrid, va destacar alguns dels riscos de la IA, com l’automatització de tasques i la discriminació algorítmica per raó de discapacitat, però també les seves oportunitats (derrocar barreres de comunicació i afavorir l’accessibilitat).

Bariffi també s’ha referit a les recomanacions i propostes per a abordar aquests reptes i oportunitats: fomentar la governança i participació del tercer sector; desenvolupar un pla d’acció immediat que permeti mitigar els efectes de l’automatització; millorar la regulació relacionada amb la discriminació laboral digital; investigar l’impacte de les tecnologies biomètriques en la privacitat; desenvolupar sistemes que promoguin la comunicació i emprar aquesta tecnologia per a detectar i generar estàndards d’accessibilitat universal i ajustos raonables per a l’ocupació.

Font: Tododisca

Alina RibesLa Intel·ligència Artificial i la seva implicació en el sector de l’ocupació de les persones amb discapacitat