Actualitat

Noves mesures respecte a la discapacitat de la nova Llei orgànica del Sistema Universitari

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha publicat un informe sobre els continguts en matèria de discapacitat i accessibilitat que incorporarà la nova Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU), que entrarà en vigor el 12 d’abril.

El CERMI destaca que la llei indica que “s’ha de garantir a persones amb discapacitat un accés universal als edificis i els seus entorns físics i virtuals, així com al procés ensenyament-aprenentatge i avaluació”. També contempla aspectes com les garanties de no discriminació, l’accessibilitat universal i l’exempció del pagament de matrícules i/o necessitat d’una unitat d’atenció al col·lectiu.

Altres qüestions positives de la llei són el contingent de reserva del 5% per a estudis de doctorat, concrecions quant a la contractació de Personal Docent i Investigador amb discapacitat i la reserva de places per a tot el personal laboral.

Font: Europapress

Alina RibesNoves mesures respecte a la discapacitat de la nova Llei orgànica del Sistema Universitari