Actualitat

PREDIF urgeix a aprovar la regulació de l’Assistència Personal

“La regulació de l’assistència personal com a clau per a la desinstitucionalització de les persones amb discapacitat”, així ho ha reclamat PREDIF durant el seu 4t Congrés dedicat a aquesta prestació, exigint també que l’accés a aquest servei sigui equitatiu.  

L’Assistència Personal és un recurs professional que proveeix de suports puntuals i permet a les persones prendre decisions sobre el seu dia a dia. Plena Inclusión ha defensat que a milers de persones els canviaria la vida amb aquest servei, però, amb dades d’abril de 2021 facilitats pel Govern, només el 0,56% que reben la prestació de Dependència accedeix a l’Assistència Personal.  

Com comenta Gonzalo, testimoniatge que compta amb una assistent personal, l’ajuda a “triar el que vull fer, a fer coses que m’agraden i em fan feliç. Sense ell no podria fer el que m’agrada”.  

Font: Plena Inclusión Madrid  

Alina RibesPREDIF urgeix a aprovar la regulació de l’Assistència Personal