Actualitat

Reservades un 5% de les places dels estudis de màster universitari per a persones amb discapacitat

Reservades un 5% de les places dels estudis de màster universitari per a persones amb discapacitat

En els títols universitaris oficials de Màster Universitari es reservaran almenys un 5% de les places a estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior a l’33% o que tinguin necessitats de suport educatiu. Així ho estableix el Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, aprovat pel Consell de Ministres i publicat al Butlletí Oficial de l’Estat.

També es recupera la disponibilitat de places en les convocatòries extraordinàries d’accés a la universitat, la inclusió en el disseny dels plans d’estudi, la no discriminació i el respecte als principis d’accessibilitat universal i disseny per a tothom, entre altres mesures.

Font: CERMI

Alina RibesReservades un 5% de les places dels estudis de màster universitari per a persones amb discapacitat