Actualitat

Segona trobada del Grup de Referència del projecte PARTICIPA

El projecte Participa va celebrar el passat 17 de gener la segona trobada del Grup de Referència del projecte, que va tenir lloc a la sala Àgora de Guttmann Barcelona. La reunió va comptar amb l’assistència de tot l’equip investigador i de 9 persones voluntàries registrades en el projecte, inclosos membres que ja van participar en l’anterior trobada.

L’objectiu de l’acte era informar els assistents de la situació actual del projecte, debatre resultats quantitatius i qualitatius dels diferents estudis realitzats i compartir les experiències quotidianes sobre barreres amb què es troben en diferents àmbits de la seva vida.

En l’àmbit laboral, els participants van denunciar barreres com la falta d’adaptació del lloc de treball a les seves necessitats, el dolor, les incompatibilitats per a cobrar un salari i una pensió i l’incompliment del percentatge d’empleats amb discapacitat en les empreses, entre altres. Respecte a l’oci, es van comentar les dificultats per a participar en activitats recreatives i la falta d’accessibilitat per a la seva realització. Quant a les relacions interpersonals, es va destacar la necessitat de comptar amb suports d’altres persones per a poder dur a terme els seus plans de vida. Finalment, en l’àmbit de mobilitat, es van compartir experiències sobre les dificultats en els mitjans de transport i les actituds negatives de la població, especialment en els casos en què la discapacitat no és perceptible a primera vista. Alguns exemples van ser l’ocupació de les places d’aparcament reservades o el fet de no cedir el seient en el transport públic.

A través del debat entre els assistents, l’equip va obtenir retroalimentació sobre la situació actual de les barreres que generen discapacitat. Els i les participants van protagonitzar un diàleg molt interessant i enriquidor, que permetrà a l’equip continuar amb la recerca sobre les barreres i facilitadors que influeixen en la vida diària de les persones amb discapacitat.

Alina RibesSegona trobada del Grup de Referència del projecte PARTICIPA