Actualitat

Vida independent, benestar emocional i qualitat de vida en persones amb discapacitat: el paper mediador de l’autodeterminació i la satisfacció amb la participació (en anglès)

La conclusió principal de l’estudi és que el nivell de vida independent, l’autodeterminació i la satisfacció amb la participació són aspectes fonamentals per promoure una alta qualitat de vida i benestar emocional de les persones amb discapacitat. Aquestes troballes tenen implicacions significatives per als serveis socials i de salut, així com per a les directrius de les polítiques públiques, i destaquen la necessitat de prioritzar l’apoderament i l’autodeterminació en totes les intervencions dissenyades per a les persones amb discapacitat.

Font: Frontiers in Psychology

Alina RibesVida independent, benestar emocional i qualitat de vida en persones amb discapacitat: el paper mediador de l’autodeterminació i la satisfacció amb la participació (en anglès)