Actualitat

Claus per a millorar l’entorn empresarial per a les persones amb discapacitat

Claus per a millorar l’entorn empresarial per a les persones amb discapacitat

La Fundació Adecco ha exposat algunes claus perquè les empreses es converteixin en entorns oberts i inclusius per a les persones amb discapacitat, per a aconseguir trencar barreres quant al desconeixement, els prejudicis i indiferència.

Algunes claus per a aconseguir aquest objectiu són:

  • Compromís del Comitè de Direcció: el compromís del comitè és necessària per a la implementació d’una estratègia que s’apliqui en tots els departaments. Sense les accions adequades es desenvoluparan accions puntuals i disperses, però mai una estratègia comuna.
  • Formació en discapacitat i tracte adequat a la plantilla: la discapacitat continua sent una realitat desconeguda i és important acostar-la a totes les àrees de l’empresa, perquè es puguin superar prejudicis, temors i actituds discriminatòries.
  • Conscienciació i sensibilització: es treballarà mitjançant jornades que donin veu a persones amb discapacitat per a visibilitzar i treballar aquest objectiu, a més dels valors, competències i actituds que s’han aconseguit. Amb la seva visibilitat derroquessin estigmes i a construir una nova visió de la discapacitat.
  • Voluntariat corporatiu com a eina estratègica: es busca connectar als treballadors amb la discapacitat, compartint jornades i acosten a una major proximitat a nivell empresarial.
  • Cerca de partners referents en la promoció de l’ocupació de les persones amb discapacitat: poder col·laborar amb iniciatives, programes d’ocupació o campanyes de sensibilització d’entitats serà important per a la màxima inclusió de les persones amb discapacitat.
  • Aposta per l’Accessibilitat universal: eliminar les barreres físiques, però també cognitives, com adaptar els textos i materials a lectura fàcil, l’adaptació dels llocs de treball, etc.

Font: Tododisca

 

Alina RibesClaus per a millorar l’entorn empresarial per a les persones amb discapacitat