Actualitat

COCEMFE reclama més suports per a la joventut amb discapacitat a Espanya

Anxo Queiruga, president de COCEMFE, ha explicat en una entrevista que “la joventut amb discapacitat al nostre país està exposada a una sèrie de situacions que els situa com un dels grups socials especialment vulnerables a l’exclusió”.

Ha destacat la falta d’accessibilitat en els transports i instal·lacions com a factors discriminatoris per a poder realitzar les activitats bàsiques i tenir una participació social activa.

Quant a la formació i ocupació, ha assenyalat que la falta d’accessibilitat pot generar dificultats i problemes per a l’alumnat amb discapacitat i, respecte al sector empresarial, Queiruga ha afirmat que “els prejudicis socials i de l’àmbit empresarial, així com la falta d’informació, condueixen a una discriminació en l’accés a l’ocupació que s’ha vist accentuada amb la crisi sanitària i econòmica provocada pels efectes de la COVID-19”.

D’altra banda, el president de COCEMFE ha recordat que totes les barreres s’accentuen més en el medi rural, on existeix un dèficit en infraestructura civil i de transports i en la cobertura dels serveis i un menor accés a les TIC.

Finalment, Queiruga ha reivindicat que “és imprescindible que les famílies i joves comptin amb suports que sovint no tenen o són de difícil accés. La joventut amb discapacitat necessita espais en els quals la seva veu sigui escoltada, on puguin exposar les seves propostes i quines són les problemàtiques a les quals s’enfronten en el seu dia a dia i que els impedeixen dur a terme una vida normalitzada”.

Font: COCEMFE

Alina RibesCOCEMFE reclama més suports per a la joventut amb discapacitat a Espanya