Actualitat

El 21% d’estudiants amb discapacitat afirma haver-se sentit discriminat en alguna ocasió a la universitat

El 21% d’estudiants amb discapacitat afirma haver-se sentit discriminat en alguna ocasió a la universitat

En algun moment dels estudis universitaris un 21% d’estudiants s’ha sentit discriminat. Així ho analitza el V Estudi Universitat i Discapacitat elaborat per la Fundación Universia, amb el suport del Banc Santander i amb la col·laboració de la Fundació ONCE, la CRUE Universitats Espanyoles, el Comitè Espanyol de Representats de Persones amb Discapacitat (CERMI) i el Real Patronat sobre Discapacitat.

L’objectiu d’aquest informe és mesurar la inclusió de les persones amb discapacitat en el sistema universitari espanyol al curs 2019-2020 i mostrar l’evolució des què es va iniciar el projecte al 2011, comptant amb la participació de 1860 universitaris amb discapacitat. Mª Teresa Fernández Campillo, consellera tècnica del Real Patronat sobre Discapacitat, ha comentat que el treball servirà perquè es “dissenyin i executin polítiques públiques que assegurin la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació superior per a totes les persones”.

En aquest estudi s’analitzen qüestions com:

L’impacte del Covid-19 i l’educació online: un 24% s’ha queixat de la falta de recursos tecnològics i dispositius digitals per estudiar a casa i un 17% ha al·legat dificultats per fer exàmens i seguir les classes.

Perfil de l’alumnat amb discapacitat: a mesura que avança el nivell formatiu, el nombre d’estudiants amb discapacitat que segueixen a la universitat disminueix, representant un sent 1,5% dels estudiants de Grau, un 1% dels de postgrau i Màster i un 0,8% dels de doctorat.

La dona a la universitat, qüestió de gènere: globalment, un 55% dels estudiants universitaris eren dones i un 45% d’homes, però aquesta tendència es va revertir en els estudiants amb discapacitat, dels quals un 1,2% eren dones i un 1,6% eren homes. A més, un 11% de les dones universitàries amb discapacitat afirmen que ser dona els hi ha suposat més dificultats.

Inclusió dins i fora de les aules: el 20,7% d’estudiants afirma haver-se sentit discriminat en algun moment: un 38,2% per problemes amb el professorat, faltes de respecte, mala actitud,… i un 37,9% per problemes d’accessibilitat com exàmens no adaptats, barreres arquitectòniques, etc. Respecte a les relacions amb els companys 1 de cada 3 se senten aïllats, un 16% considera que els companys i companyes es comporten diferent amb ells i un 35% té més dificultats per relacionar-se.

Comunitat universitària i discapacitat: un 1,5% dels universitaris tenen una discapacitat i 6 de cada 10 d’aquests s’han posat en contacte amb el Servei d’Atenció als estudiants amb discapacitat per sol·licitar adaptacions curriculars, recollir informació sobre drets i demanar beques o ajudes.

Barreres d’accessibilitat i disseny per a totes les persones: un 40% d’estudiants considera que hi ha barreres físiques, un 20% afirma falta d’adaptació en els continguts teòrics-pràctics i un 15% falta de mitjans i recursos didàctics adaptats. A més, un 45% afirma que els professors coneixen les necessitats però el 15% creu que el professorat no adapta els materials de les classes.

Font: Real Patronat sobre Discapacitat

Alina RibesEl 21% d’estudiants amb discapacitat afirma haver-se sentit discriminat en alguna ocasió a la universitat