Actualitat

El CERMI planteja a sanitat una prestació farmacèutica que tingui com a prioritat a les persones amb discapacitat

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha plantejat a Sanitat una prestació farmacèutica que tingui com a prioritat a les persones amb discapacitat en un document d’aportacions a la consulta pública relativa a l’Avantprojecte de llei per la qual es modifica el Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, que aprova el Text refós de la llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

El CERMI recolza l’actualització del marc normatiu de la farmàcia a Espanya que proposa el Govern, posant el principal focus en la dimensió social perquè aquesta sigui “més cohesiva, equitativa i inclusiva”.

Algunes de les propostes destacades són:

  • Mantenir, en tot cas, l’exempció o minoració de l’aportació de l’usuari (copagament) en l’adquisició de medicaments i productes sanitaris, i ampliar-los en tot el possible, atorgant consideració preferencial a la discapacitat, en quantia i univers exempt o minorat.
  • En matèria de la regulació de la publicitat de medicaments, la nova legislació ha d’ampliar les mesures d’accessibilitat actualment vigents i incorporar així mateix la Llengua de Signes Espanyola.
  • La creació d’una “farmàcia social” per a promoure relacions i interaccions amb els sectors cívics més interessats per la prestació farmacèutica i generar el major impacte social positiu.

Font: CERMI

 

Alina RibesEl CERMI planteja a sanitat una prestació farmacèutica que tingui com a prioritat a les persones amb discapacitat