Actualitat

El treballador amb discapacitat té dret a indemnització si l’empresari no elimina les barreres arquitectòniques

El Govern basc ha de compensar amb 40.000 euros a una professora per discriminació.

La justícia ha donat un important suport a la igualtat en l’exercici dels drets laborals de les persones amb discapacitat gràcies a la sentència d’un jutjat social de Bilbao que ha condemnat al Govern basc a indemnitzar amb 40.000 euros a una professora per no realitzar les obres d’accessibilitat en el col·legi on treballava.

La mestra del col·legi d’ensenyament primari va aconseguir algunes millores d’accessibilitat, però insuficients. El govern basc es va negar a eliminar les barreres arquitectòniques que dificultaven l’accés a persones amb discapacitat física al col·legi, per la qual cosa la professora va demandar al Departament d’Educació per incompliment de les obligacions legals i convencionals en matèria de prevenció de riscos laborals i per vulnerar els seus drets fonamentals a la dignitat, integritat física i moral, igualtat de tracte i no discriminació, honor i seguretat en el treball.

En resposta a aquesta demanda, la titular del Jutjat social 5 de Bilbao considera que el Departament ha incomplert les obligacions sobre prevenció de riscos laborals i per discriminació indirecta a la treballadora.

La no realització d’obres d’accessibilitat en el col·legi “suposa clarament que la treballadora no pogués participar en circumstàncies d’igualtat en l’activitat docent per raó de la seva discapacitat, no podent acudir a excursions patint òbviament un sacrifici major” i, segons la jutgessa, “greu en el propi accés al centre” per a una persona amb discapacitat.

Cal destacar que el passat 13 de juliol s’ha publicat en el BOE la Llei 15/2022 Integral per a la Igualtat de Tracte i la No Discriminació, que recorda que la Constitució reconeix el dret a la igualtat i a la no discriminació.

Font: El País

Alina RibesEl treballador amb discapacitat té dret a indemnització si l’empresari no elimina les barreres arquitectòniques