Actualitat

El Govern aprova el nou barem de reconeixement de la discapacitat amb un tràmit d’urgència per a persones amb ELA i altres malalties rares

El 18 d’octubre, el Consell de ministres i ministres va aprovar el Reial decret que estableix el reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. Aquest nou barem substitueix el de 1999, adaptant-se al model social de la Convenció Internacional sobre Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides.

Amb aquest compliment es donarà resposta a una demanda de les persones amb discapacitat que porta bloquejada 10 anys, sent un col·lectiu de 4,38 milions de persones a Espanya. Ione Belarra, ministra de Drets Socials i Agenda 2030, afirma que, “per fi acabem amb aquesta situació aprovant un nou barem amb criteris més objectius, més precisos i humans, els tràmits seran més àgils i flexibles”.

El text aprovat estableix també: un tràmit d’urgència quan fos necessari per causes humanitàries o d’especial necessitat social, de salut o esperança de vida, i reducció de terminis a les dones víctimes de violència de gènere (ja que, segons l’última enquesta, el 17,5% tenen una discapacitat ocasionada per la violència). A més, aquest nou barem permetrà realitzar una valoració i qualificació més precisa de realitats que causen discapacitat com les discapacitats psicosocials, l’autisme o les malalties rares.

Ja s’està programant des de l’Administració una formació especialitzada a tot el personal en les noves eines, com una altra garantia d’equitat en la seva aplicació.

Font: Real Patronat sobre Discapacitat

Alina RibesEl Govern aprova el nou barem de reconeixement de la discapacitat amb un tràmit d’urgència per a persones amb ELA i altres malalties rares