Actualitat

La contractació de persones amb discapacitat no remunta: la pandèmia causa una reculada de 4 anys

La contractació de persones amb discapacitat no remunta: la pandèmia causa una reculada de 4 anys

Segons estadístiques del Servei Públic d’Ocupació Estatal, la contractació de persones amb discapacitat no remunta, és més, ha tornat a nivells de 2017.

Després de la caiguda de contractació (-26%) del 2020, la xifra s’ha anat recuperant en aquest 2021 (un 32%), però continua sent un 6% inferior comparant-ho amb dades anteriors a l’arribada de la Covid-19.

Les persones amb discapacitat han sofert un impacte més negatiu també en relació a la desocupació de llarga durada, que s’ha disparat un 36% en el context del coronavirus.

Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco, esmenta que “moltes persones amb discapacitat se senten desorientades a l’hora d’afrontar la cerca de treball, sent vital reforçar les mesures d’acompanyament per a recuperar el perdut en pandèmia i que no es quedin enrere, formant part d’una recuperació econòmica inclusiva”. També afegeix la necessitat de reforçar les polítiques actives d’ocupació, així com les estratègies de diversitat, equitat i inclusió empresarials.

Font: 20 minutos

Alina RibesLa contractació de persones amb discapacitat no remunta: la pandèmia causa una reculada de 4 anys