Actualitat

El Govern aposta per l’accessibilitat i destina 167 milions per al ‘Pla Espanya país accessible’

El Govern aposta per l’accessibilitat i destina 167 milions per al ‘Pla Espanya país accessible’

El Govern d’Espanya posarà en marxa el “Pla Espanya país accessible” que comptarà amb una partida de 167 milions d’euros. Oportunitat que permetrà avançar en accessibilitat i perquè sigui practicable per a les persones amb discapacitat.

Com comenta Nacho Álvarez, secretari d’Estat de Drets Socials, és important “l’eliminació de totes les barreres i obstacles que dificulten o impedeixen l’accés de persones a algun àmbit de la vida social, cultural o de la vida pública”, agregant també que “sense accessibilitat no hi ha gaudi de drets”, ja que si s’aspira a una vida que garanteixi els drets (socials, civils, educatius, sanitaris i culturals) s’han de desplegar els instruments i els suports necessaris perquè “allò que veritablement limita són els entorns discapacitantes”.

Font: Tododisca

Alina RibesEl Govern aposta per l’accessibilitat i destina 167 milions per al ‘Pla Espanya país accessible’