Actualitat

Organitzacions de discapacitat reclamen el reconeixement de la figura de l’assistent personal en l’àmbit laboral

Representants d’empreses socials i associacions centrades en la discapacitat exigeixen un major suport de les administracions públiques per reconèixer la importància de la figura de l’assistent personal en l’àmbit laboral i impulsar-ne l’ocupabilitat.

En el diàleg sobre la “Situació econòmica i laboral de les entitats i centres de persones amb discapacitat”, es va destacar la vital importància d’aquesta figura, especialment per a les persones amb limitacions de mobilitat. Es subratlla que un treball no només significa ingressos, sinó també autonomia i llibertat i, per això, les administracions han de proporcionar finançament estable i reconèixer la figura de l’assistència personal en l’ocupació.

També es van destacar altres aspectes com:

  • La necessitat de fomentar els centres d’ocupació per oferir oportunitats a les pròpies persones amb discapacitat i reservar part de la contractació pública per a aquest col·lectiu.
  • El retorn social significatiu d’invertir en organitzacions socials i d’ocupació.
  • La baixa taxa d’ocupabilitat a causa de barreres d’accessibilitat i prejudicis.
  • La necessitat d’impulsar “l’ocupació amb suport” (un preparador laboral, generalment vinculat a l’associació, guia la persona al llarg del procés d’incorporació al treball) en empreses ordinàries com una solució efectiva.

Segons Pedro Ugarte, president de l’associació empresarial per a l’Atenció, Assistència i Suport a persones amb Discapacitat (CAAAD), l’objectiu d’aquestes mesures seria “obrir l’abast d’oportunitats d’ocupació per a les persones amb discapacitat”, considerant això com un pas fonamental cap a la inclusió i l’autonomia.

Font: Servimedia

Alina RibesOrganitzacions de discapacitat reclamen el reconeixement de la figura de l’assistent personal en l’àmbit laboral