Actualitat

14 anys sense actualitzar les dades oficials sobre discapacitat

14 anys sense actualitzar les dades oficials sobre discapacitat

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha reclamat a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) la conclusió i presentació immediata de la nova ‘Enquesta sobre Discapacitat, Autonomia Personal i situacions de Dependència’, perquè actualitzi les últimes dades de 2008, que ja es troben desfasades.

Disposar de dades actuals i fidels és necessari per a tenir un coneixement exacte i per a prendre decisions encertades de política pública i promoure legislacions adequades.

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides obliga a recopilar informació adequada (dades estadístiques i de recerca), però el CERMI denúncia que no s’està complint pel fet que la nova gran estadística sobre discapacitat hauria d’haver-se fet en 2018.

El projecte PARTICIPA del Institut Guttmann contribueix a la recopilació de dades quantitatives sobre la situació de les persones amb discapacitat a Espanya i Andorra.

Font: Somos pacientes

Alina Ribes14 anys sense actualitzar les dades oficials sobre discapacitat