Actualitat

75 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans

En el marc de la commemoració dels 75 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans, Rafael de Asís, reconegut activista en temes de discapacitat, reflexiona sobre l’evolució del concepte d’inclusió i el seu impacte més enllà de les persones amb discapacitat, com també la necessitat també de considerar la inclusió d’altres grups vulnerables: persones majors, dones víctimes de violència de gènere i joves en situació de vulnerabilitat.

Segons Asís, la rellevància de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat per a comprendre les complexitats dels drets humans i la diversitat ha resultat un canvi d’enfocament, on les persones amb discapacitat no sols són subjectes del discurs, sinó que es reconeixen plenament els seus drets. Asís manifesta que es ressalten maneres de “entendre principis o valors importants com la dignitat, la igualtat, que estan estretament relacionats amb els drets”. Aquest canvi ha estat fonamental per a impulsar la participació d’aquest col·lectiu en la societat.

Quant a la situació de les dones amb discapacitat, Asís destaca que encara hi ha desafiaments pendents i que el reconeixement ple dels seus drets ha de fer front a demores i resistències, fins i tot dins de la Convenció sobre Discapacitat. A més, reflexiona sobre la connexió entre la Declaració Universal de Drets Humans i els objectius de l’Agenda 2030, on Asís emfatitza la importància de continuar avançant cap a una societat inclusiva que garanteixi els drets fonamentals per a tots.

Font: Tododisca

Alina Ribes75 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans