Actualitat

CERMI Dones reclama la inclusió de la perspectiva de gènere de les dones amb discapacitat en el disseny de les ciutats

CERMI Dones reclama la inclusió de la perspectiva de gènere de les dones amb discapacitat en el disseny de les ciutats

Durant les II Jornades d’Accessibilitat organitzada per la Direcció General d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Madrid, amb l’objectiu de conèixer reptes i oportunitats que compta la ciutat per a les persones amb discapacitat, la Fundació CERMI Dones (FCM) ha reclamat la inclusió de la perspectiva de gènere en el disseny de les ciutats.

Mayte Gallego, patrona de Fundació CERMI Dones, ha comentat que “l’accessibilitat és la porta d’accés als drets” i que es requereixen suports addicionals, ja que sense aquests “és complicat complir amb drets fonamentals”. També ha defensat que és important l’apoderament de les dones i nenes amb discapacitat per posar fi a les desigualtats que encara existeixen, així com fer front als reptes i barreres en el món laboral en relació amb la manca d’oportunitats i d’accessibilitat, entre altres.

Mayte Gallego també ha qualificat la discriminació de les dones amb discapacitat com interseccional, ja que afecta diferents àmbits: laboral, accés a serveis, mobilitat etc.

Per aquest motiu la plena accessibilitat als recursos és imprescindible i, com conclou Gallego “l’accessibilitat és bona per a tothom, ja que com millor concebuda estigui la ciutat, l’envelliment també serà més suportable i més actiu”.

Font: CERMI

Alina RibesCERMI Dones reclama la inclusió de la perspectiva de gènere de les dones amb discapacitat en el disseny de les ciutats