Actualitat

Cermi Mujeres denuncia la invisibilitat de les dones amb discapacitat en les estadístiques públiques i oficials

La Fundació CERMI Mujeres (FCM) ha denunciat la falta de visibilitat de les dones amb discapacitat en les dades estadístiques públiques i oficials, informació important per a poder desenvolupar polítiques públiques que defensin i protegeixin els seus drets.

Durant la conferència sobre el futur d’Europa, esdeveniment virtual coordinat i presidit per la FCM en col·laboració amb el Fòrum Europeu de la Discapacitat (EDF) i el Cermi, es van abordar temes sobre el futur de les dones i nenes amb discapacitat i els seus drets.

Amb aquest projecte persegueix debatre i contribuir a la presa de consciència social sobre qüestions d’interès per a l’agenda europea. Com va comentar Yannis Vardakastanis, president del EDF, “hi ha més de 60 milions de dones i nenes amb discapacitat a Europa que moltes ocasions queden excloses del debat públic i no s’aborden les seves necessitats en lleis, polítiques i iniciatives a nivell internacional com a europeu i nacional”.

També, entre altres temes, es va parlar de: analitzar la situació actual i els problemes que tenen les dones i nenes amb discapacitat a Europa; es va reflexionar sobre la inclusió; i la necessitat de comptar amb dades oficials per a realitzar polítiques públiques idònies, entre altres aspectes.

Font: Servimedia

Alina RibesCermi Mujeres denuncia la invisibilitat de les dones amb discapacitat en les estadístiques públiques i oficials