Actualitat

Diàleg sobre “La discriminació de les persones amb discapacitat”. Enquesta EDAD 2020

La setmana passada va tenir lloc una trobada en línia on es van presentar dades de la nova enquesta EDAD 2020. Aquesta s’ha desenvolupat amb l’objectiu de conèixer les discriminacions existents cap a les persones amb discapacitat. Es tracta d’una macro-enquesta dirigida al conjunt de persones de 2 i més anys que resideix en habitatges familiars en tot el territori nacional.  

En els pròxims mesos es durà a terme el treball de camp per a poder recollir amb més profunditat les dades necessàries i, en el futur, s’aniran obrint més àrees temàtiques.  

Amb les dades obtingudes es traslladarà la informació a la societat per a la contínua sensibilització d’aquesta realitat, com també es farà arribar als governs i comunitats autònomes perquè coneguin els seus territoris i puguin elaborar noves polítiques socials.  

Podeu accedir a la informació recollida de l’enquesta des d’aquí: https://www.odismet.es/once-edad/  

En aquesta web es presenten els principals resultats de l’EDAD Llars 2020 d’una manera gràfica i interactiva, dirigit a facilitar la seva difusió i comprensió. 

Podeu recuperar el diàleg en el Youtube de Servimedia i també aquí: https://www.youtube.com/watch?v=o9Q4g1IeSg8 

Alina RibesDiàleg sobre “La discriminació de les persones amb discapacitat”. Enquesta EDAD 2020