Actualitat

Eleccions accessibles a persones amb discapacitat. Andorra 2023

En aquest treball s’exposa l’experiència de les eleccions generals accessibles a persones amb discapacitat al Principat d’Andorra. En primer lloc, amb la finalitat de contextualitzar l’exposició, es presenta una breu ressenya històrica del Principat i de la seva estructura política i administrativa actual. Així mateix, s’afegeixen algunes dades sobre la seva situació internacional, socioeconòmica, cultural, esperança de vida i demogràfica.

En una segona part, es tracta de la discapacitat. Primer es relaciona la legislació específica més rellevant i es fan algunes referències al moviment associatiu i a la participació de les entitats de persones amb discapacitat en les polítiques públiques que els afecten. Així mateix, es descriu el règim electoral andorrà i s’assenyalen les modificacions introduïdes, amb la finalitat d’ajustar-ho a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat. Per a això, es detallen i comenten aquests canvis i s’exposa el procediment participatiu seguit conjuntament per tots els agents implicats en les seves diverses fases per a trobar la millor manera per a exercir amb autonomia el dret de vot. L’avaluació final és positiva, però conscients que ha de continuar-se millorant a partir de l’avaluació dels resultats.

Font: Butlletí del Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO)

Alina RibesEleccions accessibles a persones amb discapacitat. Andorra 2023