Actualitat

Renda 2022: aquests són els avantatges fiscals per a persones amb discapacitat

Aquest mes ha començat la campanya per a presentar la declaració de la Renda de l’any 2022. Les persones amb almenys un 33% de discapacitat i les seves famílies compten amb beneficis fiscals o deduccions, així com també les persones amb discapacitat que necessitin assistència.

El mínim exempt en la renda per a tots els contribuents és de 5.500 euros, encara que aquesta xifra varia segons cada situació. En cas d’una persona amb discapacitat, la quantia exempta de tributació es determina en funció del grau de discapacitat i del nivell d’assistència que requereixi en el seu dia a dia, que ha d’estar acreditat.

En relació a les persones amb discapacitat: El mínim per ascendent (com per exemple pares o avis) és de 1.150 euros per a una persona de qualsevol edat, amb una discapacitat acreditada. Quan l’ascendent és una persona major de 75 anys, la xifra ascendeix a 2.550 euros. El mínim per descendents (fills) s’aplica als qui conviuen amb menors de 25 anys o persones amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, per tutela o acolliment per resolució judicial la seva guarda i custòdia.

Quant al rendiment del treball, en cas de tenir una discapacitat i ser treballadora activa, una persona pot acreditar algunes despeses i restar-los dels ingressos bruts sobre els quals es calcula l’impost de la renda. Addicionalment, la mateixa llei de l’IRPF estableix deduccions si hi ha una persona amb discapacitat a càrrec i si es realitzen obres i instal·lacions per a poder adaptar l’habitatge.

Més informació: Servimedia

Alina RibesRenda 2022: aquests són els avantatges fiscals per a persones amb discapacitat