Actualitat

Suport unànime al Senat a incloure l’accessibilitat cognitiva en la Llei General de Discapacitat

Suport unànime al Senat a incloure l’accessibilitat cognitiva en la Llei General de Discapacitat

El dimarts 22 de febrer, la Comissió de Polítiques Integrals per a la Discapacitat del Senat va aprovar l’informe elaborat per la ponència sobre la proposició de Llei de modificació del Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social, encaminada a regular i establir l’accessibilitat cognitiva i les seves condicions d’exigència i aplicació.

L’objectiu és garantir el dret de les persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament a accedir a la informació i al coneixement del seu entorn, per a una millor inclusió i participació social.

Com bé comenta CERMI “Aquesta reforma defineix l’accessibilitat cognitiva dins del marc general d’accessibilitat universal; estableix els àmbits, condicions i terminis en els quals serà exigible; preveu la creació del Centre de Referència Estatal d’Accessibilitat Cognitiva; inclourà aquesta nova dimensió en el Pla Nacional d’Accessibilitat, i habilitarà al Govern per a abordar diferents desenvolupaments reglamentaris en la matèria, entre altres qüestions”.

Perquè el text s’aprovi de manera definitiva, haurà de sotmetre’s a votació en el Ple de la Cambra Alta.

Font: CERMI

Alina RibesSuport unànime al Senat a incloure l’accessibilitat cognitiva en la Llei General de Discapacitat