Actualitat

Tretze anys després de la seva entrada en vigor, bona part dels mandats de la convenció de discapacitat s’incompleixen a Espanya

Tretze anys després de la seva entrada en vigor, bona part dels mandats de la convenció de discapacitat s’incompleixen a Espanya

La Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat va entrar en vigor fa 13 anys i Espanya segueix encara lluny d’aplicar aquest tractat internacional de drets humans.

La Convenció ha servit per a reactivar l’agenda política i legislativa de la discapacitat a tot el món i és un marc de referència en drets humans. No obstant això, encara hi ha molts àmbits de reforma a Espanya: des de la desfasada terminologia de la Constitució Espanyola, la falta d’un model d’educació inclusiva, la permanència dels models socials institucionalizadores, fins a l’absència d’accessibilitat universal en entorns, béns, productes i serveis.

Malgrat que encara existeixin aquests desajustaments, com esmenta CERMI “la Convenció continua sent el major fet social, polític i jurídic que ha conegut la discapacitat i té encara un arsenal de mesures en favor de la inclusió, el benestar i els drets de les persones amb discapacitat pel que continua sent la millor eina que tenim per a fer que les persones amb discapacitat siguin presents, participin i dirigeixin les seves pròpies vides col·laborant i aportant a la millora col·lectiva”.

Font: CERMI

Alina RibesTretze anys després de la seva entrada en vigor, bona part dels mandats de la convenció de discapacitat s’incompleixen a Espanya