Actualitat

Un informe critica la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència per incomplir la Convenció de l’ONU sobre Discapacitat

Un informe critica la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència per incomplir la Convenció de l’ONU sobre Discapacitat

Un informe de l’Institut de Drets Humans Gregorio Peces-Barba de la Universitat Carles III de Madrid exposa que existeixen aspectes “anacrònics” i contraris als estàndards internacionals sobre els drets de les persones amb discapacitat en la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

Per a fer balanç dels 15 anys d’aplicació de la norma en el Dret Espanyol s’ha elaborat aquest informe per la Clínica Jurídica de Drets Humans a petició del CERMI (Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat).

L’informe conclou que la llei: disposa d’un enfocament que està allunyat del model social de la discapacitat, ocupant-se només de factors personals i no tenint en compte aspectes de l’entorn; s’allunya de la Convenció de Nacions Unides sobre Drets de les Persones amb discapacitat, perquè actualment el sistema de serveis i prestacions és “massa asistencialista”; manca d’una perspectiva de gènere adequada i a penes s’ocupa de les persones amb discapacitat que viuen en institucions. A més, la llei ha d’adaptar-se a la modificació del Codi Civil que va posar fi a la incapacitació jurídica al juny de 2021.

Font: CERMI

Alina RibesUn informe critica la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència per incomplir la Convenció de l’ONU sobre Discapacitat