Ocupació

Llei d’accessibilitat universal

Llei d’accessibilitat universal

L’accessibilitat és la qualitat de fàcil accés perquè totes les persones, fins i tot amb dificultats de mobilitat, de comunicació o de l’enteniment, puguin accedir a un lloc, objecte o servei.

L’accessibilitat universal és aquella que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis, com també dels objectes o instruments, eines i dispositius perquè totes les persones el puguin utilitzar de la forma més autònoma i natural possible. La podem relacionar amb:

  • Arquitectònica: referida a edificis públics com també privats.
  • Urbanística: al mitjà urbà o físic.
  • Transport: als mitjans de transport públics.
  • Comunicació: a la informació individual i col·lectiva.
  • Digital: facilitat d’accés a les TIC i als continguts d’Internet.

L’accessibilitat és un dret de tota persona i és important per a garantir l’empleno del principi d’igualtat. Com comenta Tododisca “Des del punt de vista poblacional, podem dir que l’accessibilitat és fonamental per a un 10% de la població, per a un 40% és necessari i per al 100% és confortable”.

Font: Tododisca

Alina RibesLlei d’accessibilitat universal
Llegeix més

La formació de la figura d’assistent personal: resistència del sistema i reptes del model social

La formació de la figura d’assistent personal: resistència del sistema i reptes del model social

En l’actualitat, ens trobem davant un repte en relació amb la qualificació professional de la figura laboral en l’assistència personal, que no encaixa en els processos en els quals es regulen altres figures professionals del sistema d’atenció a l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

L’Assistència Personal (AP) és un dret humà i l’objectiu principal és facilitar que la persona amb discapacitat exerceixi el seu dret a prendre decisions sobre la base de les seves emocions, sentiments i desitjos, per a poder dur a terme el seu projecte de vida i gestionar el seu propi servei.

Aquesta situació de falta de comprensió de la naturalesa de la figura d’AP i de buit normatiu ha forçat a les entitats i moviments activistes que promouen l’AP a defensar el desenvolupament del model i la gestió de la figura tal com és, i sobre la base dels principis fonamentals amb els quals es va crear.

Font: Institut Guttmann Revista Sobreruedas

Alina RibesLa formació de la figura d’assistent personal: resistència del sistema i reptes del model social
Llegeix més

El congrés aprova demà la reforma de la llei general de discapacitat per a regular l’accessibilitat cognitiva

El congrés aprova demà la reforma de la llei general de discapacitat per a regular l’accessibilitat cognitiva

La Comissió de Drets Socials i Polítiques Integrals per a la Discapacitat aprovarà la proposició de Llei de modificació del Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió.

Aquesta iniciativa modifica el text amb l’objectiu de recollir el dret de les persones amb discapacitat per a accedir a la informació i al coneixement del seu entorn, per a la seva màxima inclusió i participació en la societat.

Aquesta reforma suposarà un avanç en l’accessibilitat cognitiva dins de l’accessibilitat universal perquè: establirà els àmbits, condicions i terminis en els quals serà exigible; crearà el Centre de Referència Estatal d’Accessibilitat Cognitiva; inclourà aquesta dimensió en el Pla Nacional d’Accessibilitat i habilitarà al Govern per a abordar diferents desenvolupaments, entre altres.

Després de la seva aprovació demà, la iniciativa serà enviada directament al Senat, on després serà portada al tràmit per a la seva segona lectura.

Font: CERMI

Alina RibesEl congrés aprova demà la reforma de la llei general de discapacitat per a regular l’accessibilitat cognitiva
Llegeix més

Tretze anys després de la seva entrada en vigor, bona part dels mandats de la convenció de discapacitat s’incompleixen a Espanya

Tretze anys després de la seva entrada en vigor, bona part dels mandats de la convenció de discapacitat s’incompleixen a Espanya

La Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat va entrar en vigor fa 13 anys i Espanya segueix encara lluny d’aplicar aquest tractat internacional de drets humans.

La Convenció ha servit per a reactivar l’agenda política i legislativa de la discapacitat a tot el món i és un marc de referència en drets humans. No obstant això, encara hi ha molts àmbits de reforma a Espanya: des de la desfasada terminologia de la Constitució Espanyola, la falta d’un model d’educació inclusiva, la permanència dels models socials institucionalizadores, fins a l’absència d’accessibilitat universal en entorns, béns, productes i serveis.

Malgrat que encara existeixin aquests desajustaments, com esmenta CERMI “la Convenció continua sent el major fet social, polític i jurídic que ha conegut la discapacitat i té encara un arsenal de mesures en favor de la inclusió, el benestar i els drets de les persones amb discapacitat pel que continua sent la millor eina que tenim per a fer que les persones amb discapacitat siguin presents, participin i dirigeixin les seves pròpies vides col·laborant i aportant a la millora col·lectiva”.

Font: CERMI

Alina RibesTretze anys després de la seva entrada en vigor, bona part dels mandats de la convenció de discapacitat s’incompleixen a Espanya
Llegeix més

Dia Internacional dels Drets Humans

Dia Internacional dels Drets Humans

Avui, 10 de desembre, és el Dia Internacional dels Drets Humans.

La Declaració Universal de Drets Humans (1948) és un document històric que proclama els drets inalienables que corresponen a tota persona com a ésser humà, independentment de la seva raça, color, religió, sexe, idioma, opinió política o d’una altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició, com la discapacitat.

Avui és un dia especialment important per a reivindicar la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, reflexionar sobre les desigualtats, l’exclusió social, i promocionar l’erradicació de qualsevol mena de discriminació i impulsar la participació i solidaritat.

En relació amb les persones amb discapacitat, actualment encara existeixen discriminacions i vulneració de drets que dificulten diàriament la seva participació en la societat en tots els àmbits: oci, habitatge, mobilitat, ocupació, relacions interpersonals, accés a serveis, etc. El projecte PARTICIPA, entre altres objectius, se suma a la tasca de visibilitzar i conscienciar a la societat sobre la necessitat de respectar la dignitat i els drets de totes les persones i avançar en el compliment del mandat de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) de les Nacions Unides.

La CDPD és un tractat internacional de drets humans de les Nacions Unides destinat a protegir els drets i la dignitat de les persones amb discapacitat.

Font: Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat en Lectura Fàcil.

Alina RibesDia Internacional dels Drets Humans
Llegeix més

Persones majors amb discapacitat denuncien la falta «d’accessibilitat»

Persones majors amb discapacitat denuncien la falta «d’accessibilitat»

Les persones majors amb discapacitat reclamen accessibilitat i més informació, sol·liciten un tracte adequat i no discriminatori, serveis d’assistència personal, viure en comunitat i combatre la solitud no desitjada.

Durant la trobada “Persones amb discapacitat majors: definint un nou segment”, es va explicar que “quan les persones adquireixen una discapacitat sent majors, l’entorn familiar pateix un tensionament enorme”.

En relació amb l’accessibilitat, Fefa Álvarez, assessora d’accessibilitat universal del CERMI, va apuntar que “les persones majors anem perdent capacitats i tenim dificultats amb l’entorn de tota mena i aquestes dificultats les resol l’accessibilitat universal”. D’altra banda, respecte a la solitud i la negació de la cura, Álvaro García Bilbao, president de la Comissió de Persones amb Discapacitat Majors del CERMI, va afegir que la discapacitat pot “incrementar els problemes de qualitat o desenvolupament”, la qual cosa al seu torn pot afavorir que la solitud no desitjada s’incrementi.

Els experts indiquen que l’accessibilitat universal és clau per a les persones majors amb discapacitat.

Font: Tododisca

Alina RibesPersones majors amb discapacitat denuncien la falta «d’accessibilitat»
Llegeix més

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Avui 3 de Desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Aquest dia té la finalitat de fomentar els drets i benestar de les persones amb algun tipus de discapacitat, per aconseguir la seva participació plena i efectiva, així com la igualtat d’oportunitats per a totes les persones. A més, la iniciativa vol sensibilitzar la societat sobre els temes relacionats amb el fenomen de la discapacitat com també promoure consciència en relació a la inclusió de les persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida: polítics, socials, econòmics i culturals.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), més de 1000 milions de persones  (al voltant d’un 15% de la població mundial) tenen alguna discapacitat i les previsions indiquen que aquesta xifra augmentarà a causa de l’envelliment de la població i de la creixent prevalença de malalties no transmissibles.

Tal com apunta l’OMS, encara que les persones amb discapacitat es veuen desafavorides, no totes enfronten els mateixos obstacles, ja que aquests depenen de diversos factors, com el lloc on viuen i l’equitat en l’accés a la salut, l’educació i l’ocupació. Per tant, cal un abordatge integral i interseccional per garantir la participació en la societat en igualtat de condicions de totes les persones.

Font: Organització Mundial de la Salut

Alina RibesDia Internacional de les Persones amb Discapacitat
Llegeix més

El CERMI fa balanç de l’evolució de l’agenda de drets humans i discapacitat en 2021

El CERMI fa balanç de l’evolució de l’agenda de drets humans i discapacitat en 2021

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha fet balanç de l’evolució de l’agenda de drets humans i discapacitat durant aquest any 2021, en la reunió del Comitè de Suport del CERMI Estatal per a la Convenció de l’ONU. S’han repassat qüestions polítiques, decisions públiques, iniciatives legislatives o casos judicials vinculats al que estableix la Convenció.

En referència a habitatge, s’ha analitzat la fallada del Tribunal Constitucional que va emparar a una persona amb discapacitat desnonada del seu habitatge perquè la Justícia no va tenir en compte les dificultats cognitives. També s’ha fet esment dels avanços sobre l’eliminació dels internaments i tractaments forçosos per raó de “trastorn psíquic”.

Quant a ocupació es parlat de la normativa estatal de contractació pública en favor de Centres Especials d’Ocupació i iniciativa social, així com de l’increment de la bretxa social motivada pel creixement de les desigualtats, l’escassetat i precarització del treball, la desregularització de les relacions laborals, la digitalització no inclusiva, l’escassetat d’oportunitats d’ocupació, etc.

Finalment, quant a mobilitat, s’ha repassat la demanda administrativa del CERMI contra el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a obligar al fet que el material rodant de Renfe sigui accessible, tal com exigeix la normativa vigent.

Font: CERMI

Alina RibesEl CERMI fa balanç de l’evolució de l’agenda de drets humans i discapacitat en 2021
Llegeix més

Igualtat de drets i oportunitats en el treball

Igualtat de drets i oportunitats en el treball

Actualment la normativa vigent reconeix la igualtat d’oportunitats a totes les persones, però, malgrat l’existència de la llei, la desigualtat en l’accés al treball de les persones amb discapacitat és una realitat.

Segons dades de l’Observatori sobre discapacitat i mercat de treball (ODISMET) només una de cada quatre persones amb discapacitat està actualment ocupada a Espanya, sent la taxa d’activitat del 23,8% per a les persones amb discapacitat enfront del 60,9% per a les persones sense discapacitat. A més, la situació de la dona amb discapacitat s’agreuja (22,8%), mostrant la doble discriminació: per discapacitat i per gènere.

Segons l’Informe Olivenza del 2017 publicat per l’Observatori Estatal de la Discapacitat (OED) en relació amb les causes, el 90,3% de les persones amb discapacitat indica que existeix algun tipus de barrera per a accedir a una ocupació adequada i una evident falta d’oportunitats.

Font: Revista Sobre Ruedas de la Fundació Institut Guttmann

Alina RibesIgualtat de drets i oportunitats en el treball
Llegeix més

La contractació de persones amb discapacitat no remunta: la pandèmia causa una reculada de 4 anys

La contractació de persones amb discapacitat no remunta: la pandèmia causa una reculada de 4 anys

Segons estadístiques del Servei Públic d’Ocupació Estatal, la contractació de persones amb discapacitat no remunta, és més, ha tornat a nivells de 2017.

Després de la caiguda de contractació (-26%) del 2020, la xifra s’ha anat recuperant en aquest 2021 (un 32%), però continua sent un 6% inferior comparant-ho amb dades anteriors a l’arribada de la Covid-19.

Les persones amb discapacitat han sofert un impacte més negatiu també en relació a la desocupació de llarga durada, que s’ha disparat un 36% en el context del coronavirus.

Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco, esmenta que “moltes persones amb discapacitat se senten desorientades a l’hora d’afrontar la cerca de treball, sent vital reforçar les mesures d’acompanyament per a recuperar el perdut en pandèmia i que no es quedin enrere, formant part d’una recuperació econòmica inclusiva”. També afegeix la necessitat de reforçar les polítiques actives d’ocupació, així com les estratègies de diversitat, equitat i inclusió empresarials.

Font: 20 minutos

Alina RibesLa contractació de persones amb discapacitat no remunta: la pandèmia causa una reculada de 4 anys
Llegeix més