Actualitat

Dia Internacional dels Drets Humans

Dia Internacional dels Drets Humans

Avui, 10 de desembre, és el Dia Internacional dels Drets Humans.

La Declaració Universal de Drets Humans (1948) és un document històric que proclama els drets inalienables que corresponen a tota persona com a ésser humà, independentment de la seva raça, color, religió, sexe, idioma, opinió política o d’una altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició, com la discapacitat.

Avui és un dia especialment important per a reivindicar la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, reflexionar sobre les desigualtats, l’exclusió social, i promocionar l’erradicació de qualsevol mena de discriminació i impulsar la participació i solidaritat.

En relació amb les persones amb discapacitat, actualment encara existeixen discriminacions i vulneració de drets que dificulten diàriament la seva participació en la societat en tots els àmbits: oci, habitatge, mobilitat, ocupació, relacions interpersonals, accés a serveis, etc. El projecte PARTICIPA, entre altres objectius, se suma a la tasca de visibilitzar i conscienciar a la societat sobre la necessitat de respectar la dignitat i els drets de totes les persones i avançar en el compliment del mandat de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) de les Nacions Unides.

La CDPD és un tractat internacional de drets humans de les Nacions Unides destinat a protegir els drets i la dignitat de les persones amb discapacitat.

Font: Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat en Lectura Fàcil.

Alina RibesDia Internacional dels Drets Humans