Accés a serveis

Tretze anys després de la seva entrada en vigor, bona part dels mandats de la convenció de discapacitat s’incompleixen a Espanya

Tretze anys després de la seva entrada en vigor, bona part dels mandats de la convenció de discapacitat s’incompleixen a Espanya

La Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat va entrar en vigor fa 13 anys i Espanya segueix encara lluny d’aplicar aquest tractat internacional de drets humans.

La Convenció ha servit per a reactivar l’agenda política i legislativa de la discapacitat a tot el món i és un marc de referència en drets humans. No obstant això, encara hi ha molts àmbits de reforma a Espanya: des de la desfasada terminologia de la Constitució Espanyola, la falta d’un model d’educació inclusiva, la permanència dels models socials institucionalizadores, fins a l’absència d’accessibilitat universal en entorns, béns, productes i serveis.

Malgrat que encara existeixin aquests desajustaments, com esmenta CERMI “la Convenció continua sent el major fet social, polític i jurídic que ha conegut la discapacitat i té encara un arsenal de mesures en favor de la inclusió, el benestar i els drets de les persones amb discapacitat pel que continua sent la millor eina que tenim per a fer que les persones amb discapacitat siguin presents, participin i dirigeixin les seves pròpies vides col·laborant i aportant a la millora col·lectiva”.

Font: CERMI

Alina RibesTretze anys després de la seva entrada en vigor, bona part dels mandats de la convenció de discapacitat s’incompleixen a Espanya
Llegeix més

Dia Internacional dels Drets Humans

Dia Internacional dels Drets Humans

Avui, 10 de desembre, és el Dia Internacional dels Drets Humans.

La Declaració Universal de Drets Humans (1948) és un document històric que proclama els drets inalienables que corresponen a tota persona com a ésser humà, independentment de la seva raça, color, religió, sexe, idioma, opinió política o d’una altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició, com la discapacitat.

Avui és un dia especialment important per a reivindicar la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, reflexionar sobre les desigualtats, l’exclusió social, i promocionar l’erradicació de qualsevol mena de discriminació i impulsar la participació i solidaritat.

En relació amb les persones amb discapacitat, actualment encara existeixen discriminacions i vulneració de drets que dificulten diàriament la seva participació en la societat en tots els àmbits: oci, habitatge, mobilitat, ocupació, relacions interpersonals, accés a serveis, etc. El projecte PARTICIPA, entre altres objectius, se suma a la tasca de visibilitzar i conscienciar a la societat sobre la necessitat de respectar la dignitat i els drets de totes les persones i avançar en el compliment del mandat de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) de les Nacions Unides.

La CDPD és un tractat internacional de drets humans de les Nacions Unides destinat a protegir els drets i la dignitat de les persones amb discapacitat.

Font: Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat en Lectura Fàcil.

Alina RibesDia Internacional dels Drets Humans
Llegeix més

Persones majors amb discapacitat denuncien la falta «d’accessibilitat»

Persones majors amb discapacitat denuncien la falta «d’accessibilitat»

Les persones majors amb discapacitat reclamen accessibilitat i més informació, sol·liciten un tracte adequat i no discriminatori, serveis d’assistència personal, viure en comunitat i combatre la solitud no desitjada.

Durant la trobada “Persones amb discapacitat majors: definint un nou segment”, es va explicar que “quan les persones adquireixen una discapacitat sent majors, l’entorn familiar pateix un tensionament enorme”.

En relació amb l’accessibilitat, Fefa Álvarez, assessora d’accessibilitat universal del CERMI, va apuntar que “les persones majors anem perdent capacitats i tenim dificultats amb l’entorn de tota mena i aquestes dificultats les resol l’accessibilitat universal”. D’altra banda, respecte a la solitud i la negació de la cura, Álvaro García Bilbao, president de la Comissió de Persones amb Discapacitat Majors del CERMI, va afegir que la discapacitat pot “incrementar els problemes de qualitat o desenvolupament”, la qual cosa al seu torn pot afavorir que la solitud no desitjada s’incrementi.

Els experts indiquen que l’accessibilitat universal és clau per a les persones majors amb discapacitat.

Font: Tododisca

Alina RibesPersones majors amb discapacitat denuncien la falta «d’accessibilitat»
Llegeix més

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Avui 3 de Desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Aquest dia té la finalitat de fomentar els drets i benestar de les persones amb algun tipus de discapacitat, per aconseguir la seva participació plena i efectiva, així com la igualtat d’oportunitats per a totes les persones. A més, la iniciativa vol sensibilitzar la societat sobre els temes relacionats amb el fenomen de la discapacitat com també promoure consciència en relació a la inclusió de les persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida: polítics, socials, econòmics i culturals.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), més de 1000 milions de persones  (al voltant d’un 15% de la població mundial) tenen alguna discapacitat i les previsions indiquen que aquesta xifra augmentarà a causa de l’envelliment de la població i de la creixent prevalença de malalties no transmissibles.

Tal com apunta l’OMS, encara que les persones amb discapacitat es veuen desafavorides, no totes enfronten els mateixos obstacles, ja que aquests depenen de diversos factors, com el lloc on viuen i l’equitat en l’accés a la salut, l’educació i l’ocupació. Per tant, cal un abordatge integral i interseccional per garantir la participació en la societat en igualtat de condicions de totes les persones.

Font: Organització Mundial de la Salut

Alina RibesDia Internacional de les Persones amb Discapacitat
Llegeix més

La nova Llei dels Consumidors obliga a acceptar els pagaments en efectiu per protegir als consumidors vulnerables

La nova Llei dels Consumidors obliga a acceptar els pagaments en efectiu per protegir als consumidors vulnerables

El Real Decret llei 24/2021 de 2 de novembre, ha modificat la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, convertint-se com a nova infracció administrativa “la negativa a acceptar el pagament en efectiu com a mitjà de pagament dins dels límits establerts per la normativa tributària i de prevenció i lluita contra el frau fiscal”.

Aquesta nova decisió significa que s’avança en el blindatge de  l’efectiu com a mitjà de pagament universal i en la protecció de la llibertat del consumidor, ja que li permet triar entre utilitzar pagar en efectiu o pagar amb mitjans electrònics, protegint així als col·lectius vulnerables, com les persones amb discapacitat i la gent gran.

Font: Europapress

Alina RibesLa nova Llei dels Consumidors obliga a acceptar els pagaments en efectiu per protegir als consumidors vulnerables
Llegeix més

El 42% dels itineraris urbans no és adequat per a l’ús de totes les persones

El 42% dels itineraris urbans no és adequat per a l’ús de totes les persones

L’Observatori d’Accessibilitat de Municipis d’Espanya ha determinat que el 42% d’itineraris urbans no és adequat per a l’ús de totes les persones, a través de l’anàlisi d’elements com a papereres, contenidors i caixers que no compleixen amb els criteris de disseny universal. Fundació ONCE també ha assenyalat que existeixen “innombrables obstacles” per a les persones amb discapacitat en els seus desplaçaments diaris.

L’informe ha analitzat en 262 municipis un total de 860 itineraris urbans (com a zones històriques, nuclis urbans, zones rehabilitades i nova construcció) i 840 edificis municipals (d’ús administratiu, cultural, educatiu i sociosanitari).

En termes generals, s’ha detectat que els barris antics són els menys accessibles i també es troben deficiències en aparcaments i lavabos.

Font: EuropaPress

Alina RibesEl 42% dels itineraris urbans no és adequat per a l’ús de totes les persones
Llegeix més

El Govern aposta per l’accessibilitat i destina 167 milions per al ‘Pla Espanya país accessible’

El Govern aposta per l’accessibilitat i destina 167 milions per al ‘Pla Espanya país accessible’

El Govern d’Espanya posarà en marxa el “Pla Espanya país accessible” que comptarà amb una partida de 167 milions d’euros. Oportunitat que permetrà avançar en accessibilitat i perquè sigui practicable per a les persones amb discapacitat.

Com comenta Nacho Álvarez, secretari d’Estat de Drets Socials, és important “l’eliminació de totes les barreres i obstacles que dificulten o impedeixen l’accés de persones a algun àmbit de la vida social, cultural o de la vida pública”, agregant també que “sense accessibilitat no hi ha gaudi de drets”, ja que si s’aspira a una vida que garanteixi els drets (socials, civils, educatius, sanitaris i culturals) s’han de desplegar els instruments i els suports necessaris perquè “allò que veritablement limita són els entorns discapacitantes”.

Font: Tododisca

Alina RibesEl Govern aposta per l’accessibilitat i destina 167 milions per al ‘Pla Espanya país accessible’
Llegeix més

Assistència Personal

Assistència Personal

PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física) posa en marxa una iniciativa per promocionar l’Assistència Personal (AP) a través d’un web que recull informació tant per a usuaris d’AP com per a persones interessades en formar-se com a assistents.

En relació amb la persona usuària, al web s’aporta informació sobre com contractar un assistent personal, relats d’experiències en primera persona, s’aporta una eina d’ajuda per construir un pla de vida independent, entre altres informacions.

Per a més informació accedir a l’enllaç: https://www.asistenciapersonal.org/

Alina RibesAssistència Personal
Llegeix més

CERMI Dones reclama la inclusió de la perspectiva de gènere de les dones amb discapacitat en el disseny de les ciutats

CERMI Dones reclama la inclusió de la perspectiva de gènere de les dones amb discapacitat en el disseny de les ciutats

Durant les II Jornades d’Accessibilitat organitzada per la Direcció General d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Madrid, amb l’objectiu de conèixer reptes i oportunitats que compta la ciutat per a les persones amb discapacitat, la Fundació CERMI Dones (FCM) ha reclamat la inclusió de la perspectiva de gènere en el disseny de les ciutats.

Mayte Gallego, patrona de Fundació CERMI Dones, ha comentat que “l’accessibilitat és la porta d’accés als drets” i que es requereixen suports addicionals, ja que sense aquests “és complicat complir amb drets fonamentals”. També ha defensat que és important l’apoderament de les dones i nenes amb discapacitat per posar fi a les desigualtats que encara existeixen, així com fer front als reptes i barreres en el món laboral en relació amb la manca d’oportunitats i d’accessibilitat, entre altres.

Mayte Gallego també ha qualificat la discriminació de les dones amb discapacitat com interseccional, ja que afecta diferents àmbits: laboral, accés a serveis, mobilitat etc.

Per aquest motiu la plena accessibilitat als recursos és imprescindible i, com conclou Gallego “l’accessibilitat és bona per a tothom, ja que com millor concebuda estigui la ciutat, l’envelliment també serà més suportable i més actiu”.

Font: CERMI

Alina RibesCERMI Dones reclama la inclusió de la perspectiva de gènere de les dones amb discapacitat en el disseny de les ciutats
Llegeix més

Asisted crea la primera acadèmia impulsada per una entitat social per formar al seu personal d’atenció domiciliària

Asisted crea la primera acadèmia impulsada per una entitat social per formar al seu personal d’atenció domiciliària

Asisted, associació d’assistència domiciliària, ha llançat la seva pròpia acadèmia de formació, amb l’objectiu de formar el seu equip d’assistents per a persones grans o amb dependència.

L’acadèmia compta amb una certificació pròpia homologable i, per realitzar la formació, utilitzen modalitat en línia i presencial. Els continguts que imparteixen van des de donar a conèixer valors (com l’ètica, dignitat o integritat) fins a tècniques per a l’assistència de persones dependents.

Font: Diari de la Discapacitat

Alina RibesAsisted crea la primera acadèmia impulsada per una entitat social per formar al seu personal d’atenció domiciliària
Llegeix més