Actualitat

Què és l’accessibilitat cognitiva?

Què és l’accessibilitat cognitiva?

L’accessibilitat cognitiva és la propietat amb la qual compten els entorns, edificis, processos, béns, productes, serveis, objectes, eines, instruments, tecnologies i dispositius que són fàcils d’entendre. L’accessibilitat cognitiva pot beneficiar a totes les persones i, especialment, a aquelles que tenen majors dificultats de compressió, com a persones amb discapacitat intel·lectual, amb autisme, majors o que no entenen la llengua.

Alguns recursos i eines per a aconseguir aquest tipus d’accessibilitat són:

  • Lectura fàcil
  • Continguts digitals comprensibles i accessibles
  • Suports per a la comunicació social
  • Llenguatge clar
  • Senyalització comprensible
  • Criteris mediambientals

L’accessibilitat cognitiva és un dret recollit en la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, que s’inclou dins del concepte d’Accessibilitat i Disseny Universal, i es concreta en la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (normativa espanyola).

Font: Tododisca

 

Alina RibesQuè és l’accessibilitat cognitiva?