Actualitat

El CERMI defensa que “la transformació digital només pot ser social”

El CERMI defensa que “la transformació digital només pot ser social”

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha defensat que la transformació digital és una eina clau per a la inclusió i defensa de drets de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

Durant la jornada en línia, organitzada per la coordinadora basca de representants de persones amb discapacitat (EDEKA), titulada “Reptes de la transformació digital per a les persones amb discapacitat”, Pilar Villarino, directora executiva del CERMI i secretària del Patronat de la Fundació CERMI Dones, va comentar la importància de la tecnologia digital en les entitats i la innovació social en discapacitat, agregant “la tecnologia ha de servir per a potenciar el talent, aportant constantment solucions innovadores des del treball col·laboratiu”.

Es va destacar que els beneficis de la transformació digital són les noves tecnologies i el suport a l’accessibilitat, permetent una major autonomia per a les persones amb discapacitat, entre altres. D’altra banda, existeixen uns certs riscos com la bretxa digital, l’elevat cost d’adquisició i el manteniment de la tecnologia, entre altres.

Font: CERMI

 

Alina RibesEl CERMI defensa que “la transformació digital només pot ser social”
Llegeix més

Presentem el projecte PARTICIPA a Madrid

Presentem el projecte PARTICIPA a Madrid

El passat 14 d’Octubre va tenir lloc la presentació del projecte PARTICIPA a Madrid, on hi van assistir professionals de l’Institut Guttmann, concretament, el Dr. Josep M. Ramírez (Director ), el Dr. Joan Saurí (Investigador Principal del Projecte), la Sra. Blanca Cegarra (Sociòloga) i la Sra. Elisabet González (Responsable de Comunicació i RSC). A l’acte, hi van assistir (tant de forma presencial com virtual) presidents, professionals i experts d’entitats de l’àmbit de la discapacitat.

En aquest acte es va presentar el projecte, el seu origen, els destinataris, la motivació, la metodologia que s’està emprant, entre d’altres aspectes rellevants. Al mateix temps, es van poder aclarir dubtes que anaven sorgint entre les persones assistents.

Per a les persones que volien seguir la presentació de forma virtual, es va retransmetre l’acte pel canal de Youtube de l’Institut Guttmann, on actualment segueix publicat el vídeo. Podeu recuperar la presentació de l’acte en el següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=35zSIW3cceY

Junts suprimim barreres i construïm una societat millor!

Alina RibesPresentem el projecte PARTICIPA a Madrid
Llegeix més

Cultura accessible per a garantir els drets de les persones amb discapacitat

Participar en la societat implica tenir l’oportunitat de formar part i involucrar-se en tots els àmbits socials: el mercat laboral, l’educació, els serveis, l’oci i la cultura, etc. Entenem la participació com l’oportunitat de ser part en els processos i la presa de decisions socials, comunitàries, polítiques, econòmiques, culturals, etc. Per tant, des del punt de vista de la justícia social, totes les persones han de tenir igualtat d’oportunitats per a participar en tots els àmbits socials. Concretament, en relació amb la cultura, l’accés i la participació en la vida cultural és un dret reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans (1948) i en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006).

Alina RibesCultura accessible per a garantir els drets de les persones amb discapacitat
Llegeix més

El 33,8% de les persones amb discapacitat es troba en risc de pobresa o exclusió

El 33,8% de les persones amb discapacitat es troba en risc de pobresa o exclusió

COCEMFE (Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica) denuncia que un 33,8% de persones amb discapacitat està en situació de risc de pobresa o exclusió i que això s’ha vist empitjorat arrel de la pandèmia i, per aquest motiu, COCEMFE demana que s’implementin “totes les mesures necessàries” per combatre aquesta situació.

A més, segons la mateixa entitat, les mesures adoptades “no s’estan gestionant amb efectivitat i agilitat” per donar suport als sectors més vulnerables, ja que circumstàncies tant sanitàries, com socials i econòmiques no estan sent reconegudes com a criteris d’accés.

Font: Social.cat

Alina RibesEl 33,8% de les persones amb discapacitat es troba en risc de pobresa o exclusió
Llegeix més